Utrecht

Kasteel Zuylen te Zuilen - Gesticht in de 13e eeuw - Eens verblijf van schrijfster Belle van Zuylen - Fraaie locatie - Stichting Slot Zuilen.

*************************************************************************************************************************************