Scrol van boven naar beneden, en vind kastelen in > Friesland,    Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord Hol -    land, Zuid Holland, Zeeland, Noord Brabant en Limburg.

Door onvoorspoedige omstandigheden is deze website gerealiseerd met mijn eigen foto's en afbeeldingen gevonden op het internet.  Hiertoe werd ik genoodzaakt na een herseninfarct eind 2013.Mochten er nog afbeeldingen bij staan waar bijzondere rechten aan ver bonden zijn, dan worden deze zo spoedig mogelijk door mij verwijderd of aangepast, nadat hier gehoor aan is gegeven.                        

Meindert Hobbema - Ruine "Slot Brederode".                                     J.A. Beerstraten - Wintertafreel rond het Muiderslot.

Afkortingen: RCE en NKS in ondertiteling staan voor - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - en - Nederlandse Kastelen Stichting.