Zuid Holland

Eigen collectie (1994)                                                 Afbeelding: onbekend (aangepast)      Eigen collectie (1994)

Bron: NKS - Door: Jan Derwig              Door: Johan Bakker - Eigen werk                                                    Door: Jane023 - Eigen werk

Bron: https://www.kasteleninnederland.nl             Bron: NKS - Door: Jan Derwig               Bron: https://www.leidenholland.com