Gelderland - Betuwe

*************************************************************************************************************************************


Huis te Hernen - jonkvrouwe Anna Mathilde den Tex schonk het slot in 1940 aan de "Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen".