Gelderland - Betuwe

Het kasteelterrein bevindt zich in een fraai park achter de kerk en bestaat nog uit de ruine - Het nieuwe Huis te Brakel en "Het Spijker"  voormalig voorraad en opslag gebouw met aanbouw aan de rechterzijde - Zie bovenstaande vijf afbeeldingen.

*************************************************************************************************************************************


Kasteel Brakel - Gesticht in de 13e eeuw - Meermaals verwoest en geplunderd - In bezit van de "Vrienden der Geldersche Kasteelen".