Limburg

Afbeeldingen - Eigen collectie - 2013 - 1995

Afbeeldingen website - Kasteel Montfort - Aangepast

*************************************************************************************************************************************


Kasteel Montfort - Gesticht in 1260 - Deels gesloopt in 1685 - In 1850  jachtslot toegevoegd - Beheer: Stichting Kasteel Montfort.