Utrecht

Eigen collectie -1993                                                  Utrechts Archief - Fotodienst GAU       Door: Albert Speelman - 2006 - Aangepast

Door: Kasteelbeer - Eigen werk - 2010                                                      Door: Dirk Jan Kraan - Eigen werk - 2010

Koetshuis - Door: Peter van der Wielen            Portierswoning - Door: Kris Roderburg              Oranjerie - Door: Peter van der Wielen

*************************************************************************************************************************************


Kasteel Hardenbroek - Gesticht ca. 1260 - Henriette Arnoldine barones van Hardenbroek-Snouck Hurgronje heeft het kasteel na haar overlijden in 1994 nagelaten aan haar zoon jhr. mr. Francis Loudon die het thans nog bewoond - Landgoed is gedeeltelijk toegankelijk