Utrecht

Afbeeldingen: Eigen collectie - 1997 - 2010

Auteur: Kasteelbeer - Eigen werk - Aangepast - 2009                                                                           

Door: Albert Speelman - 2008 - RCE                                                          Boerderij onder Rijsenburg - Afbeelding: Onbekend - 1972 - RCE   

*************************************************************************************************************************************


Slot Rijsenburg - Gesticht in de 13e eeuw - Gesloopt ca. 1800 - Resteert nog het  poortgebouw - In gebruik als boerderij - Privè bezit.