Noord Holland

Door: Petra Alles & Kastelenteam - NKS                                                                                  Eigen collectie - 1994

Door: Doriann Kransberg - NKS                  Door: michiel1972 - Eigen werk - 2012                            Door: Doriann Kransberg - NKS

Afbeeldingen: Archeologische werkgroep Haarlem - https://www.archeologischewerkgroephaarlem.nl