Noord Brabant

*************************************************************************************************************************************


Kasteel Heeswijk - Gesticht in 1080 - Fijne plek aan de weg van Heeswijk naar Middelrode - Opengesteld - Stichting Kasteel Heeswijk.